Sayaka Shionoya – BELIEVING [2017.01.25]

Sayaka Shionoya - Mist-ic [2017.01.25] Sayaka Shionoya - Mist-ic [2017.01.25]

Music video for “BELIEVING” on the second studio album by Sayaka Shionoya.

Artist: Sayaka Shionoya (塩ノ谷早耶香)
MV: BELIEVING
Genre: Pop
Release date: January 25, 2017

Music Video | MP3

Sayaka Shionoya - BELIEVING [2017.01.25]

Leave a Reply